Een huis kopen in Duitsland biedt veel voordelen

Steeds meer Nederlanders denken er over een huis te kopen in Duitsland. Vooral financieel gezien biedt een woning over de grens nogal wat voordelen. De grondprijs, de bouwkosten en de huizenprijzen zijn er flink lager. Gemiddeld wordt voor een woning in Duitsland zo'n 40 tot 50 procent minder betaald dan in Nederland. Ook wat betreft woongenot en ruimte is het kopen van een huis in Duitsland een uitermate aantrekkelijk alternatief. Wie besluit een woning in Duitsland te kopen moet wel rekening houden met andere juridische en fiscale regels. Want wat komt er allemaal bij kijken en hoe verloopt de koop van een huis in Duitsland? Wat is de rol van een notaris en hoe zit het met subsidies, verzekeringen, een hypotheek en de belasting? Antwoorden op al deze vragen zijn te lezen in de nieuwe versie van de brochure Een huis kopen in Duitsland. Dit handige naslagwerkje is tegen portokosten te verkrijgen bij het Euregio-secretariaat, Postbus 6008, 7503 GA in Enschede. Of laat u vrijblijvend informeren door ons kantoor.

Wonen in Duitsland

Iedere burger van de Europese Unie kan en mag zich vestigen en eigendom verwerven in het land van zijn keuze binnen de Europese Unie. Voor een langer verblijf dan driemaanden is er weliswaar nog steeds een verblijfsvergunning nodig, (vrijwel zeker laatste jaar) maar hierop heeft hij een recht, overeenkomstig artikel 48 van het EG-verdrag en de verordening vrije vestiging. De enige voorwaarde voor een vrije vestiging is dat de burger niet op kosten van het gastland mag teren. Met andere woorden: de koper van een huis in bijvoorbeeld Duitsland, moet een ziektekostenverzekering hebben. Om geen beroep te hoeven doen op de bijstand in het gastland moet hij kunnen aantonen dat hij in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien.

Aanschaf van een woning in Duitsland

 Door de hoge grondprijzen in Nederland is het interessant om een huis in Duitsland te kopen. De koper moet zich wel bedenken dat hij zich bij de aankoop van onroerend goed en ook aan de koop verbonden rechten en plichten, zich richt naar de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland. Een koper van onroerend goed wordt daarom met een aantal onbekende feiten en voorschriften geconfronteerd. Voordat een handtekening onder een koopcontract wordt geplaatst, is het zeker belangrijk de wettelijke bepalingen te kennen. Bij het kopen van een huis zijn twee overeenkomsten en de inschrijving in het Duitse Kadaster vereist. In de praktijk betekent het dat er eerst een notariële koopovereenkomst wordt gesloten, hierin word ook de overgavedatum vastgelegd. Die overdracht moet vervolgens worden ingeschreven bij het Kadaster (Grundbuch) in Duitsland. Pas na de inschrijving is de koper definitief eigenaar van het huis.

Alle inwoners van landen uit de Europese Unie mogen in Duitsland zonder enige vorm van vergunning grond in eigendom krijgen,zelfs voor mensen met een WAO, AOW of AWBZ uitkering kunnen een huis kopen in Duitsland. Het is natuurlijk van groot belang dat uw overstap van begin af aan goed geregeld is. Niet alleen een goede hypotheek maar ook de juiste verzekeringen voor uw nieuwe woning moeten goed geregeld worden ! Een hele zorg minder als dit van begin af aan goed geregeld is . Wij kunnen dit allemaal voor u verzorgen , niet alleen doen wij zaken met vrijwel alle goede Nederlandse en Duitse banken , ook voor verzekeringen is er een onafhankelijke verzekeringsagent bij ons op kantoor. Zo zijn wij er altijd zeker van dat u nooit te veel betaald voor uw hypotheek of verzekering ! Wij bieden u ook de mogelijkheid om aanvullende informatie over wonen in Duitsland en de gevolgen voor u persoonlijk eens rustig na te lezen. Voor vragen bent u natuurlijk ook altijd welkom om contact op te nemen met ons kantoor , wij helpen u graag !

Notariële vastlegging

Of het nu gaat om een nieuwbouwwoning of een bestaand huis, wooneigendom kan juridisch alleen in combinatie met een stuk grond verworven worden. Een gebouw is altijd een belangrijk onderdeel van een stuk grond. Wie grond koopt, verwerft automatisch ook het gebouw dat erop staat. De grond is daarom altijd het onderwerp van de koopovereenkomst. Volgens de Duitse wet is voor iedere overeenkomst waarin iemand de eigendom van grond verwerft of overdraagt een notariële overeenkomst vereist. Anders dan in Nederland is een mondelinge overeenkomst met de verkoper niet bindend. Voor Nederlandse kopers van een grondstuk geldt daarom: wie zeker wil zijn dat hij het stuk grond waarop hij zijn zinnen heeft gezet in eigendom verkrijgt moet aandringen op een spoedige afspraak bij de notaris.

Kosten bij aankoop woning

Bij de aankoop van een woning of een stuk grond ontstaan in elk geval kosten voor de notaris, inschrijving in het kadaster en overdrachtsbelasting. Globaal kan er van worden uitgegaan dat er één tot twee procent van de koopprijs aan notaris- en kadasterkosten betaald moet worden. De overdrachtsbelasting bedraagt momenteel 3,5 procent en moet aan de Belastingdienst worden voldaan.

Belasting, subsidie en verzekeringen

Wie als Nederlander in Duitsland een woning koopt kan aanspraak maken op een aantal belastingvoordelen. Ook zijn de subsidiemogelijkheden uitgebreider dan in Nederland. Wie daarover alles aan de weet wil komen moet zeker de brochure Een huis kopen in Duitsland bestellen. Dit handige naslagwerkje is tegen portokosten te verkrijgen bij het Euregio-secretariaat, Postbus 6008, 7503 GA in Enschede. In de brochure staat bijvoorbeeld ook alles te lezen over verzekeringen.

Waarom verhuizen naar Duitsland

De prijzen van onroerend goed zijn in Nederland de laatste vijf jaar met meer dan 50% gestegen.
Voor een groot aantal Nederlanders, met name in de grensstreek, voldoende reden te overwegen naar Duitsland te verhuizen.

Meer dan 400.000 Nederlanders zijn de afgelopen jaren naar Duitsland verhuisd en hebben daar hun betaalbare droomwoning gevonden. De gemiddelde woonlasten en natuurlijk ook de prijzen van onroerend goed liggen in Duitsland beduidend lager hierdoor betaald u in Duitsland veel minder dan voor een vergelijkbare woning in Nederland.

Niet alleen het te verwachten woongenot is van doorslaggevende aard geweest, maar ook de mogelijkheid de hypotheekrente van de woning in Duitsland in mindering te brengen op het belastbaar inkomen in Nederland.
Tenslotte krijgen ouders met kinderen een vorm van kinderbijslag die bijna het dubbele bedraagt van het Nederlandse bedrag. Als kers op de taart betaald u ook nog eens veel minder belastingen (OZB,BPM en Wegenbelasting) en kunt u gewoon uw ziekenfonds meenemen. Steeds meer mensen vernemen nu ook dat de overstap naar Duitsland veel eenvoudiger is als men eerst dacht. Ook de acceptatie van de Nederlanders in Duitsland is zeer goed . Niet verwonderlijk dat steeds meer Nederlanders de stap nemen om net over de grens te gaan wonen.